انجمن دانش آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران

معرفی انجمن دانش‌آموختگان

به تارنمای دانش‌آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران خوش آمدید. دانش‌آموختگان دانشگاه تهران سرمایه‌های گرانقدر انسانی می‌باشند که ایجاد یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با آنها بسیار ضروری است. از طریق این ارتباط هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره می‌برد و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت دانشگاه سود می‌برند. انجمن دانش‌آموختگان در زمینه فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی فعالیت می‌کند و رسالت خود را گام برداشتن از مرحله بارش بی هدف سرمایه های دانشگاه به سوی توسعه الگوهای پرورش جوانان کارآفرین می داند و این حاصل نمی شود مگر با گسترش، تعمیم و تعمیق روزافزون ارتباطات دانش آموختگان با دانشگاه، هدف از راه اندازی این تارنما ایجاد بسترهای لازم و فراهم آوردن امکانات برای گسترش بیش از پیش ارتباطات دانش آموختگان با پردیس و همچنین یکدیگر می باشد. به منظور غنی سازی محتوای این وب سایت، چشم به راه نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید دانش‌آموختگان محترم دانشگاه هستیم.

تمامی حقوق متعلق به انجمن دانش‌آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد.