انجمن دانش آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران

دریافت پست الکترونیکی دانش‌آموختگان

دانشگاه تهران با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با دانش آموختگان امکانی فراهم کرده‌است تا دانش‌آموختگان پس از ثبت نام ضمن دریافت آدرس پست الکترونیکی تحت دامنه alumni.ut.ac.ir بتوانند در جریان رویدادهای دانشگاه باشند وبا دیگر اعضا ارتباط برقرار کنند.
جهت دریافت شناسه یکتا به این لینک مراجعه فرمایید.

تمامی حقوق متعلق به انجمن دانش‌آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد.