انجمن دانش آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران

کتاب خاطرات دوستان دانشگاه

کتاب خاطرات دوستان دانشگاه به همت دانش‌جویان قدیم و جدید پردیس فارابی نوشته شده است، در این کتاب یبش از پنجاه خاطره از دوران تحصیل توسط دانش آموختگان جمع‌آوری شده‌است. شما میتوانید از لینک زیر فایل pdf کتاب را دانلود کنید.

لینک دانلود

تمامی حقوق متعلق به انجمن دانش‌آموختگان پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد.